Plynování - Fumigace

Fumigací se rozumí aplikace plynů, nebo produktů tvořících plyn do uzavřeného prostoru, především jako dezinsekční zákrok proti skladištním škůdcům a dřevokaznému hmyzu (roztoči, zavíječi, brouci – pilous, lesák, potemník, zrnokaz, červotoč spížní, červotoč tabákový, moli). Plynování provádíme tam, kde je nutný jednorázový a rychlý zásah a k ošetření již infestovaných surovin, neboť plyny pronikají dovnitř potravin, zrn, dřeva i do jednotlivých napadených zařízení, kde hubí skryté škůdce. Zanechávají velmi malá rezidua a tak bývají často jedinou možností k ošetření potravinářských provozů. Před plynováním je nutné objekty důkladně hermetizovat.

Plynování provádíme včetně následujících úkonů:

 • prohlídka objektu s objednatelem a posouzení vhodnosti pro plynování
 • uzavření smlouvy, poučení zákazníka o jeho právech a povinnostech
 • splnění nahlašovací povinnosti na místně příslušnou hygienickou stanici
 • hermetizace objektu
 • vyvěšení výstražných značek kolem objektu a zajištění ostrahy
 • vlastní zaplynování objektu
 • ostraha objektu a monitorování koncentrace fumigantů
 • otevření objektu a jeho odvětrání
 • vystavení protokolu o provedení práce, jeho archivace

Příklady použití:

 • fumigace naskladněných surovin na hromadách i v silech a vagonech (krmné a potravinářské obiloviny, luštěniny)
 • mlýny
 • pekárny
 • fumigace budov i jejich částí proti dřevokaznému hmyzu

Použité přípravky:

 • kyanovodík
 • fosforovodík