Dezinfekce

Hubení a omezování choroboplodných mikroorganismů, ochrana proti plísním

Dezinfekční zákroky nacházejí uplatnění zejména v zabezpečení hygienické nezávadnosti objektů - veterinární sféra - drůbežárny, stáje, objekty živočišné výroby v zemědělských družstvech ap. a potravinářské provozy - jatka, výrobny lahůdek.

Zajišťujeme běžnou dezinfekci v komunální sféře a speciální dezinfekční zásahy provádíme v případě mimořádných okolností (např. prasklá kanalizace, byty po zemřelých nájemnících apod.).
 
Dezinfekci provádíme nejmodernějšími přípravky, takže v těch místech, kde to není žádoucí, odpadá nepříjemný zápach. Aplikujeme převážně technologii postřikem nebo aerosolem.

Chemická dezinfekce je zneškodňování (ničení, inaktivace, odstranění) choroboplodných, nebo jinak škodlivých mikroorganismů ve vnějším prostředí za použití chemických prostředků. Dezinfekci rozdělujeme na ochrannou a ohniskovou.

Ochranná dezinfekce se provádí bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy, tedy i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje. Je namířena proti možným cestám šíření nákazy a provádí se průběžně jako součást komplexních hygienických opatření.

Cílem ochranné dezinfekce je udržování prostředí v požadovaném hygienickém stavu, předcházení vzniku onemocnění a projevům „únavy“ daného prostředí.

V rámci dezinfekce provádíme likvidaci choroboplodných zárodků a plísní v zemědělských objektech živočišné výroby (např. chovy drůbeže), mrazírenských, výrobních a skladovacích objektech.

Používané dezinfekční technologie:

  • mokrá cesta (postřik) – vysokotlakými postřikovači MARUYAMA
  • suchá cesta (termomechanický aerosol) – aplikátory aerosolu IGEBA, PULSFOG

Používané dezinfekční přípravky:

Používáme přípravky pro aplikaci do všech prostředí v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.